Vælg en side

Ring til os på 75 53 12 88

Politik for behandling af kunders personoplysninger

Denne politik gælder for

New Bikeshop Vejen & Kolding ApS
Søndergade 7‐9 ‐ 6600 Vejen
75364500 ‐ gn@newbikeshop.dk

og vores behandling af vores kunders (‘du’, ‘dig’) personoplysninger. Der behandles følgende personoplysninger til følgende formål:

• Køb af cykel og oprettelse af serviceaftale: alm. kontaktoplysninger, oplysninger om køb og cykel
• Finansiering af cykel via kreditaftale, herunder kreditvurdering: alm. kontaktoplysninger, CPR nr., kopi af billedlegitimation, kontonummer og kreditramme
• Tilmelding til nyhedsbrev: navn og e-mailadresse
• Lån/leje af cykel: alm. kontaktoplysninger og kopi af billedlegitimation

1. KØB AF CYKEL OG OPRETTELSE AF SERVICEAFTALE
Når du køber en cykel hos os, registrerer vi dine kontaktoplysninger, samt oplysninger om købet (dato, produkter m.v., samt stelnummer på cykler/cykelstel). Vi behandler derfor dine personoplysninger med henblik på at sikre, at vi kan opfylde din orde, og at du får udleveret produktet samt for senere at kunne hjælpe dig med at dokumentere købet, eksempelvis i forbindelse med forsikringssager. Behandlingen sker således for at opfylde en kontrakt, samt ud fra en interesseafvejning, hvor vi har lagt vægt på hensynet til at kunne bistå vores kunder med at dokumentere tidligere køb.

Hvis du indgår serviceaftale med os (og giver samtykke til at vi må kontakte dig), registrerer vi desuden dine kontaktoplysninger for at kunne komme i kontakt med dig, når din cykel skal synes eller i anledning af eventuelle reparationer. Vi behandler i den henseende dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtelser over for dig efter serviceaftalen. Hvis du har indgået serviceaftale og givet samtykke til kontakt, kan du til enhver tid framelde dig dette.

Vi opbevarer og behandler dine personoplysninger omkring køb af cykel hos os i en periode på 20 år efter købet, hvorefter vi sletter eller anonymiserer dine oplysninger fra vores it‐systemer og destruerer eller anonymiserer eventuelle fysiske kopier heraf. Ønsker du dine personoplysninger slettet tidligere kan dette gøres ved at rette henvendelse til os.

2. FINANSIERING AF KØB GENNEM KREDITAFTALE, HERUNDER KREDITVURDERING
Ønsker du finansiering af dit køb, tilbyder vi, at betaling kan ske ved indgåelse af en kreditaftale med vores samarbejdspartner, Nordea Finans Danmark A/S, CVR‐nr. 89805910. I den forbindelse skal der foretages en kreditvurdering af dig. Det foregår således, at du møder op i butikken og afgiver dine kontaktoplysninger og en kopi af billedlegitimation, hvorefter butikken videregiver disse oplysninger til Nordea Finans, som vurderer, hvorvidt du kan tilbydes en kreditaftale og på hvilke vilkår. Hvis du er kreditværdig, kan du vælge at tage imod tilbuddet om en kreditaftale. Aftalen indgås i så fald mellem dig og Nordea Finans.

Idet der er indgået aftale mellem dig og butikken om, at betaling af produktet foregår via en kreditaftale, sker videregivelsen af oplysningerne, fordi den er nødvendig for at opfylde aftalen, og for at Nordea Finans kan sikre endegyldig identifikation af dig til brug for kreditvurderingen og indgåelse af kreditaftalen.

Vi opbevarer dine personoplysninger, ind til det ifølge kreditaftalen skyldige beløb er endeligt afregnet med Nordea Finans, hvorefter vi sletter eller anonymiserer dine oplysninger fra vores it- systemer og destruerer eller anonymiserer eventuelle fysiske kopier heraf.

3. LÅN[/LEJE] AF CYKEL
Du har mulighed for at låne [og leje] en cykel hos os. I den forbindelse registrerer vi personoplysninger om dig. Oplysningerne behandles med henblik på at sikre, at vi får cyklen tilbage igen i ordentlig stand og eventuelt med henblik på opgørelse af et krav i denne anledning.

Vi opbevarer dine personoplysninger, ind til du har afleveret den lånte [eller lejede] cykel tilbage i ordentlig stand, hvorefter vi sletter eller anonymiserer dine oplysninger fra vores it‐systemer og destruerer eller anonymiserer eventuelle fysiske kopier heraf. Leveres den lånte [eller lejede] cykel ikke tilbage i ordentlig stand, opbevares oplysningerne ind til et eventuelt mellemværende mellem dig og butikken er afklaret.

4. HVEM DELER VI OPLYSNINGER MED?
Vores database og hjemmeside hostes og vedligeholdes af eksterne leverandører.

• Vores web-del varetages af:
BEST OF Online, Stensgårdvej 5, 5500 Middelfart

• E-mailadresser som anvendes til f.eks. nyhedsbreve håndteres af:
DanDomain A/S, Normansvej 1, 8920 Randers NV

• Daglig it-support og database varetages af:
Cloud Retail Systems, Silovej 8, 6. etage, 9900 Frederikshavn

5. DATASIKKERHED
Vi har regler og procedurer for datasikkerhed, således de indsamlede data nyder beskyttelse mod tab, ændring eller misbrug. Vores data er beskyttet bag firewall og af antivirus programmer. Disse systemer vil kunne opdage, rapportere, undersøge og dokumentere brud på sikkerheden.
Sker der er brud på sikkerhedens, vil Datatilsynet blive underrettet (anmeldelse) indenfor 72 timer efter tidspunktet for konstateringen af brud på persondatasikkerheden. Desuden vil de registrerede personer uden unødig forsinkelse blive underrettet om bruddet.

6. KONTAKTOPLYSNINGER, INDIVIDUELLE RETTIGHEDER OG KLAGEADGANG
Vi kan kontaktes via ovennævnte kontaktoplysninger.
Du har ret til at anmode os om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine registrerede
personoplysninger samt begrænsning af eller at gøre indsigelse imod behandlingen.
Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af dine oplysninger på følgende kontaktoplysninger:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, tlf. 33 19 32 00, e‐mail: dt@datatilsynet.dk